Friends of NEO

Forum for danske Start-up's og danske producenter

Artboard 1.png

Siden åbningen i Feb. 2022 har vi modtaget en række henvendelser fra start-up virksomheder rundt om i Danmark, som ville deltage i projektet, men som ikke havde deres produktion i Danmark. Efter at have hørt om de forskellige udfordringer virksomhederne havde konfronteret i opstartsfasen, omkring identificering af producenter i Danmark, kunne vi se at der var en udfordring og alt for ofte en mangel i services de danske producenter kunne tilbyde, som i sidste ende har tvunget de danske designere og innovatører, til at søge til udlandet for at realisere deres ideer, ikke fordi det havde udslagsgivende økonomisk gevinst, men fordi de simpelthen ikke kunne få produceret deres design i Danmark, enten pga. manglende produktionsfaciliteter eller manglende håndværksmæssige kompetencer.


NEOCPH starter derfor et nyt tiltag “Friends of NEO” som vil belyse denne udfordring, samt fungere som bindeled mellem de danske Start ups som står med produktionsudfordringer, og de danske producenter som kunne løse opgave, oftest med blot en mindre tilføjelse eller omlægning i produktionsapparatet.


Vi vil løbende informere om projektet her på siden samt i vores nyhedsbrev.

Besøg NEOCPH Crafts & Design